• Parkweg 1
  6121 HV Born
 • Maandag t/m Vrijdag
  08:30  - 18:00

 • Neem contact op
  046-4861451
Alle
Alle
  Bekijk auto's
  Privacy Statement Koolen Auto's B.V. – www.koolen-autos.nl 
   
  Verantwoordelijke
   
  De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.koolen-autos.nl) is:
   
  Koolen Auto's B.V.  Parkweg 1, 6121 HV Born, KVK 14128151
   
  Koolen Auto's B.V. zal hierna worden aangeduid als: “Koolen Auto's”.
   
  Voor vragen omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk via onderstaande wegen:
  • Per email: koolen@koolen-autos.nl
  • Per telefoon: 046-4861451
  • Per brief: Koolen Auto's B.V.  Parkweg 1, 6121 HV Born
   
  Persoonsgegevens
   
  Koolen Auto's respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Koolen Auto's verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst tussen Koolen Auto's en een dealer) ofwel wanneer zij uw ondubbelzinnige toestemming heeft verkregen. Met het gebruik van de website www.koolen-autos.nl wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.
   
  Bij het invullen van persoonsgegevens, de configuratiemodule en het klikken op de knop “Gratis offerte aanvragen” bewaren wij:
  • Uw naam, geslacht, adres, contactgegevens, bedrijfsgegevens en uw e-mailadres als u deze gegevens aan ons communiceert. 
   
  Doelomschrijving
   
  De door Koolen Auto's verzamelde persoonsgegeven worden gebruikt voor:
  • de uitvoering van de overeenkomst tussen Koolen Auto's en een bij haar aangesloten dealer;
  • analytische doeleinden zoals het gebruik in Google Analytics (http://www.google.nl/intl/nl/policies/)
  • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
  De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Koolen Auto's en/of een dealer en tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Dit betekent dat Koolen Auto's uw persoonsgegevens zal moeten doorgeven aan de dealer bij wie u de auto uiteindelijk koopt. 
   
  Alle door Koolen Auto's verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
   
  Cookies
   
  Om de dienstverlening te optimaliseren en onze website te kunnen verbeteren wordt op de website www.koolen-autos.nl gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Bij een volgend bezoek aan de website wordt dit bestand weer opgehaald. Cookies houden sporen bij van de bezochte website en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van Koolen Auto's worden doorgegeven. 
   
  De website maakt gebruik van sessie cookies om uw bezoek aan de website bij te houden. De sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser hebt afgesloten. De sessie cookies worden slechts gebruikt om het navigeren op de website voor de bezoekers te vergemakkelijken en optimaliseren.
   
  De website maakt daarnaast met uw toestemming gebruik van tracking cookies. Deze cookies geven Koolen Auto's informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van haar dienstverlening en voor de opbouw van een profiel van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd door middel van vergelijkbare informatie via uw bezoeken aan websites uit het netwerk. Het door deze website(s) opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 
   
  De website maakt met uw toestemming eveneens gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten. Door Google Analytics worden cookies gebruikt, welke Google Inc. kan opslaan en gebruiken voor analyse van het websitegebruik en het opstellen van rapportages ten aanzien van de websiteactiviteit. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. Verwijst Koolen Auto's naar de website van Google: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. 
   
  Hetgeen in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijst Koolen Auto's naar de leverancier van uw browser . Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.
   
  Inzagerecht
   
  Op verzoek verleent Koolen Auto's aan u toegang tot alle persoonsgegevens die Koolen Auto's van u bijhoudt. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact opnemen met Koolen Auto's op het hierboven vermelde adres.
   
  Op verzoek biedt Koolen Auto's u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die Koolen Auto's van u bijhoudt, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen, kunt u contact opnemen met Koolen Auto's via het hierboven vermelde adres.
   
  Mocht u van mening zijn dat de website niet overeenstemming is met het privacybeleid, neem dan contact op via het hierboven vermelde adres.
   
  Wijzigingen
   
  Koolen Auto's behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Op de website www.koolen-autos.nl vindt u de meest recente versie van het Privacy Statement.