Alle
Alle
Bekijk auto's

Disclaimer

Koolen Auto's B.V. - www.koolen-autos.nl

Informatie Koolen Auto's B.V.

Koolen Auto's B.V. , hierna: “Koolen Auto's” heeft de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Koolen Auto's is echter niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Koolen Auto's is in geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van enige informatie op deze website. De gebruiker van deze website doet dat voor eigen rekening en risico. Bij twijfel of de constatering dat gegevens onjuist zijn, kunt u contact opnemen met Koolen Auto's. Zij zal op haar beurt contact opnemen met de betreffende dealer.

 

De website

Koolen Auto's zet zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Dit geldt ook voor eventuele vervolgschade.

 

Informatie derden

Aan de informatie op deze website afkomstig van derden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie bindt Koolen Auto's niet en is alleen bedoeld als algemene informatie. De betreffende dealer is verantwoordelijk voor de geplaatste informatie (specificaties, beschrijvingen, foto’s etc.) ten aanzien van de auto. Koolen Auto's kan eveneens niet instaan voor de inhoud van de websites van de op www.koolen-autos.nl opgenomen hyperlinks.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website www.koolen-autos.nl en alle onderdelen daarvan komen enkel toe aan Koolen Auto's. Het kopiëren, openbaar maken, verveelvoudigen en/of het opslaan van de website of delen daarvan is uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Koolen Auto's.

 

Wijzigingen

Koolen Auto's behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover in te lichten.

Deel deze pagina op:

Cookies

Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website. Meer info