• Parkweg 1
  6121 HV Born
 •  Maandag t/m Vrijdag
  08:30  - 18:00

  MAANDAG 13 APRIL - 2E PAASDAG - GESLOTEN

 • Neem contact op
  046-4861451
Alle
Alle
  Bekijk auto's

  Disclaimer

  Koolen Auto's B.V. - www.koolen-autos.nl

  Informatie Koolen Auto's B.V.

  Koolen Auto's B.V. , hierna: “Koolen Auto's” heeft de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Koolen Auto's is echter niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Koolen Auto's is in geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website of het gebruik van enige informatie op deze website. De gebruiker van deze website doet dat voor eigen rekening en risico. Bij twijfel of de constatering dat gegevens onjuist zijn, kunt u contact opnemen met Koolen Auto's. Zij zal op haar beurt contact opnemen met de betreffende dealer.

   

  De website

  Koolen Auto's zet zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Dit geldt ook voor eventuele vervolgschade.

   

  Informatie derden

  Aan de informatie op deze website afkomstig van derden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie bindt Koolen Auto's niet en is alleen bedoeld als algemene informatie. De betreffende dealer is verantwoordelijk voor de geplaatste informatie (specificaties, beschrijvingen, foto’s etc.) ten aanzien van de auto. Koolen Auto's kan eveneens niet instaan voor de inhoud van de websites van de op www.koolen-autos.nl opgenomen hyperlinks.

   

  Intellectuele eigendom

  Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website www.koolen-autos.nl en alle onderdelen daarvan komen enkel toe aan Koolen Auto's. Het kopiëren, openbaar maken, verveelvoudigen en/of het opslaan van de website of delen daarvan is uitdrukkelijk niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Koolen Auto's.

   

  Wijzigingen

  Koolen Auto's behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover in te lichten.

  Wij gebruiken cookies voor een goed functionerende website. Meer info Akkoord Niet akkoord